call for papers | nr 07

Ogłaszamy nabór tekstów do 7. numeru magazynu literacko-emigracyjnego Obszary Przepisane!Czekamy na Waszą poezję i prozę.Utwory prosimy przesyłać w formacie .doc .docx lub .odt na adres redakcji: obszaryprzepisane@gmail.comOstateczny termin przyjmowania tekstów upływa 31. marca.