call for papers | nr 07

Ogłaszamy nabór tekstów do 7. numeru magazynu literacko-emigracyjnego Obszary Przepisane!
Czekamy na Waszą poezję i prozę.
Utwory prosimy przesyłać w formacie .doc .docx lub .odt na adres redakcji: obszaryprzepisane@gmail.com
Ostateczny termin przyjmowania tekstów upływa 31. marca.