Jakub Filip Burda

NR 08/19 | Dla Emi, której nigdy nie kochałem