Jegana Dżabbarowa

wszechobecny gwałt | Przełożył: Tomasz Pierzchała | NR 09(20)