Jakub M. Wiśniewski

NR 10/20 | recenzja

Subiektywny przewodnik po noblistach: Głód Knuta Hamsuna, czyli jak oddać Nobla Goebbelsowi
Głód to bowiem bajka dla dorosłych – rzecz ostra, naturalistyczna (zważcie, że Hamsun odrzucał tradycję realistyczną) i wprost nieprzyjemna, jak reportaż z I wojny czeczeńskiej albo Faktotum Bukowskiego (ale w wersji pozbawionej straceńczego poczucia humoru)…