Autor (nie)znany

NR 08/19 | Autor (nie)znany – szkic krytyczny o Kazimierzu Grochmalskim

Wielobarwność fraz może zabrać czytelnika w podróż w nieznane, wyprowadzić go na manowce, by zaraz zgarnąć go ze sobą gdzie indziej, wytyczając nowe szlaki; szlaki buntownika, łamiącego wszelkie konwenanse i dogmaty…