Nabór tekstów
do nowego numeru

WKRÓTCE

Publikujemy poezję oraz krótkie formy prozatorskie. Zachęcamy do przesyłania tekstów przede wszystkim autorów mieszkających poza granicami Polski, ale także tych szczęśliwie i nieszczęśliwie zakochanych w Ojczyźnie naszej.

 

Terminy naboru ogłaszamy na naszej stronie facebookowej.

 

Obszary Przepisane są projektem niekomercyjnym.

Autor wysyłając swoje propozycje wyraża zgodę na nieodpłatną publikację, wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby niniejszego wydawnictwa.