Dla Autorów

Redakcja rozpatruje wyłącznie te propozycje publikacji, które otrzyma w trakcie trwania naboru, na adres mailowy: obszaryprzepisane@gmail.com

Terminy naborów redakcja ogłasza na stronie internetowej oraz stronie Facebookowej magazynu.

Na łamach pisma publikujemy: poezję, prozę, recenzje, eseje.

 

Przed wysłaniem propozycji publikacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

Format: .doc. i pdf

Objętość tekstów: w przypadku utworów prozatorskich do 30 000 znaków ze spacjami;

do 10 utworów poetyckich

Krój pisma: Times New Roman, 12 pkt

Prosimy o dołączenie notki biograficznej (do 1000 znaków).

 

Autor wysyłając swoje propozycje wyraża zgodę na nieodpłatną publikację oraz wykorzystanie danych osobowych na potrzeby tejże publikacji.

Nabór do 10. numeru

Zakończony.