Aleksandr Awerbuch

Ludzie moi | Przełożył: Tomasz Pierzchała | NR 09(20)